Asociación Española de Radiodifusión Comercial-AERC

Teléfonos: 91 435 70 72 – 91 435 68 86
Secretario General: Julián Velasco Mielgo
Administración: Esther Romero Gutiérrez